Lektorzy
Angelika Bączyk

Angelika Bączyk

imię i nazwisko: Angelika Bączyk
języki, których uczę: angielski
wykształcenie: licencjat Filologii angielskiej UŁ
zainteresowania : Literatura angielska i amerykańska, poznawanie nowych metod nauki języka anielskiego jak i poszerzanie swojej wiedzy w tym zakresie, podróże.
doświadczenie: Prowadzenie zajęć indywidualnych takich jak: pomoc w przygotowaniu do matury czy ogólnym poszerzaniu wiedzy z zakresu języka angielskiego.