Blog

Czas Present Continuous - budowa i zastosowanie

Nauka języka angielskiego jest od wielu lat bardzo popularna w naszym kraju. W szkołach uczniowie zapoznawani są zarówno ze słownictwem, jak i zasadami tworzenia zdań. Znajomość obcego języka jest pomocna w życiu prywatnym, a także podczas poszukiwania zatrudnienia. Jednym z podstawowych czasów używanych podczas swobodnej komunikacji jest Present Continuous, czyli czas teraźniejszy ciągły. Jak należy go używać?

Nauka języka angielskiego jest od wielu lat bardzo popularna w naszym kraju. W szkołach uczniowie zapoznawani są zarówno ze słownictwem, jak i zasadami tworzenia zdań. Znajomość obcego języka jest pomocna w życiu prywatnym, a także podczas poszukiwania zatrudnienia. Jednym z podstawowych czasów używanych podczas swobodnej komunikacji jest Present Continuous, czyli czas teraźniejszy ciągły. Jak należy go używać?

Present Continuous budowa

Present Continuous jest jednym z podstawowych czasów stosowanym w języku angielskim. Jest to także czas, który uczniowie poznają bardzo szybko podczas nauki języka w szkołach i specjalistycznych kursach. Jest prosty w budowie i oznacza czas teraźniejszy, który powinien być stosowany do opisywania czynności, które są wykonywane w danej chwili.

Podstawowa końcówka "-ing"

Budowa Present Continuous jest oparta na bazie głównego czasownika w zdaniu, który otrzymuje końcówkę "-ing". W związku z tym, słowa "read", "eat" i "close" otrzymują brzmienie takie jak "reading", "eating" i "closing". Tworzenie tej formy zazwyczaj nie sprawia kłopotów, trzeba jednak pamiętać, że istnieje grupa czasowników, których końcówki w czasie Present Continuous będą wyglądały inaczej.

Usunięcie ostatniej litery słowa

Pierwszą grupą nietypowych słów są czasowniki, które kończą się na "-e". W tej sytuacji ostatnią literę należy usunąć, a na jej miejsce wstawić człon "-ing". Po tej operacji słowa takie jak "make" i "take" zamieniają się w "making" i "taking". Kolejna istotna końcówka czasowników to "-ie". W czasie Present Continuous trzeba ją zamienić na "-y". Dlatego słowa uzyskują nietypową końcówkę "-ying", na przykład, zamiast "die" i "lie" należy stosować formę "dying" i "lying".

Połączenia samogłosek i spółgłosek

Oddzielne reguły dotyczą czasowników jednosylabowych kończących się kolejno na spółgłoskę, samogłoskę i znowu spółgłoskę. W tym przypadku ostatnia litera musi być podwojona, a do całości należy dodać końcówkę "-ing". W związku z tym słowa takie jak "stop" i "run" uzyskują brzmienie "stopping" i "running".

Słowa niewystępujące w Present Continuous

Pozostaje jeszcze grupa słów, które w czasie Present Continuous w ogóle nie występują i nie można z nich stworzyć formy zawierającej człon "-ing". Zwykle są to słowa opisujące opinie, emocje lub stany umysłu człowieka, na przykład "believe", "know", "guess", "hope" czy "imagine".

Present Continuous zastosowanie

W angielskich zdaniach występują typowe określenia, które wskazują na zastosowanie Present Continuous. Podobna sytuacja ma miejsce w czasie Present Simple, jednak tym razem lista słów zawiera tylko kilka pozycji. Mogą być one umieszczone zarówno na początku, jak i na końcu zdania.

Oto ich rozróżnienie:
• at the moment – w tej chwili,
• now – teraz,
• today – dzisiaj,
• at present – obecnie,
• tonight – dziś wieczorem,
• tomorrow – jutro.

Present Continuous - ćwiczenia

W czasie Present Continuous ważne są nie tylko odpowiednie formy słów opisujących czynności, lecz także czasownika "być". Zdania twierdzące należy budować poprzez dodanie odpowiedniej formy tego słowa, a także wspomnianej już końcówki "-ing" do czasownika dotyczącego wykonywanej czynności. Przeczenia są tworzone w podobny sposób, lecz do formy czasownika trzeba dodać słówko "not", na przykład, "you are not", "he is not". W przypadku tworzenia zdań pytających należy natomiast przestawić szyk wyrazów, dzięki czemu uzyskamy formę taką jak "are you" oraz "is he". W każdej sytuacji nie należy zapominać o dodaniu na końcu czasownika zawierającego końcówkę "-ing".

Często stosowany czas Present Continuous

Język angielski posiada wiele konstrukcji gramatycznych, które dotyczą wyrażania teraźniejszych, przeszłych i przyszłych czynności. Może to sprawiać wrażenie wielkich niedogodności podczas przyswajania reguł tworzenia zdań. Wbrew pozorom angielskie czasy są jednak łatwe do opanowania, co dotyczy zarówno ich budowy, jak i zastosowania. Przykładem jest omawiany czas Present Continuous, który jest bardzo często używany podczas różnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Poznasz go również na kursie języka angielskiego w Akcent!