Lektorzy

Starannie dobrani specjaliści

Starannie dobrani specjaliści - kreatywni, z entuzjazmem zaangażowani w swoją pracę. Nasi Lektorzy to starannie dobrani specjaliści, posiadający wykształcenie filologiczne oraz przygotowanie pedagogiczne do nauczania języków obcych.To ludzie otwarci na Słuchacza i jego potrzeby, serdeczni. Celem naszych lektorów jest zaangażowanie Słuchaczy w aktywny proces nauki – zajęcia w Akcencie są urozmaicone, ciekawe i dynamiczne. Zależy nam by Słuchacz przyswoił na zajęciach jak najwięcej oraz swobodnie stosował zdobytą wiedzę w praktyce. Uczymy z pasją!