Metoda

Swobodne, skuteczne i poprawne porozumiewanie się w języku obcym

Łatwo osiągnąć swój cel, jeśli ma się właściwą metodę. /Emil Cioran/

Naszym celem jest przekazanie Słuchaczom konkretnych umiejętności językowych. Język to narzędzie komunikacji.
Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w języku obcym. Stosujemy metodę komunikatywną, która skupia się na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny i celowy.
Jak uczymy?
- rozwijamy wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie;
- pracujemy w małych grupach (3-4 osoby oraz 5-8 osób);
- aranżujemy różnorodne ćwiczenia:
- zadania indywidualne
- ćwiczenia w parach i w grupach
- role-plays
- konwersacje z partnerem
- dyskusje na forum;
- wykorzystujemy ciekawe i różnorodne materiały dydaktyczne;
- zapewniamy stałą opiekę metodyczną;
- motywujemy Słuchaczy do systematycznej nauki;
- tworzymy miłą atmosferę, dbamy o to, aby Słuchacze lubili uczyć się z nami.