Kursy dla dzieci

Zajęcia językowe i muzyczne dla dzieci

Wykorzystaj potencjał swojego dziecka, jego naturalną aktywność i ciekawość świata. Dzieci posiadają niezwykłą zdolność szybkiego uczenia się otaczającego je świata. Poprzez stwarzanie dziecku okazji do obcowania z językiem obcym, czy muzyką, dajemy mu szansę na łatwiejszą, szybszą, a także efektywniejszą naukę. Maluch świetnie słyszy. Jego aparat mowy jest elastyczny. Dzięki temu Dziecko zapamiętuje akcent i melodię języka, a poszczególne słowa zapadają w podświadomość. Na naszych zajęciach wykorzystujemy aktywności, w których angażujemy wszystkie zmysły. Taka forma nauki sprawia, że dzieci efektywniej się uczą.

Angielski dla 2-3 latków

Nasze dzieci powinny rozpocząć naukę języka angielskiego jak najwcześniej. I nie tylko uniwersalność angielskiego powinna skłaniać rodziców do oswajania dziecka z tym językiem już od pierwszych miesięcy jego życia, ale przede wszystkim potencjał dziecka jaki posiada w najmłodszym wieku. Dlatego jeśli zapewnimy dziecku otoczenie wyposażone w odpowiednie bodźce jego językowy rozwój przebiegnie w satysfakcjonujący sposób. AKCENT Centrum Języków Obcych zaprasza dzieci i ich rodziców na zajęcia języka angielskiego, które działają na wszystkie zmysły i są wspaniałą zabawą nie tylko dla dziecka ale i dla rodzica.

Podczas zajęć dla rodziców z dziećmi 2-3 letnimi:
• pobudzamy i stymulujemy zmysły maluchów poprzez obraz i dźwięk
• śpiewamy piosenki i czytamy bajki w języku angielskim

Angielski dla przedszkolaków

Zapraszamy na wyjątkowy kurs języka angielskiego dla dzieci. W naturalny i przyjemny sposób wprowadzamy je w świat języka angielskiego.
Angielski dla dzieci to zajęcia z wykorzystaniem ruchu, tańca, śpiewu, zabawy z rytmem, teatru, rysowania, gier zespołowych. Na zajęciach dzieci używają wzorku i słuchu, także zmysłu dotyku, węchu, a nawet smaku. ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW możliwość spotkania z nowymi dźwiękami jak najwcześniej, w jak najbardziej naturalnej sytuacji.

Active Senses - kurs dla dzieci w wieku 7 - 11 lat

Zapraszamy dzieci klas I - IV szkoły podstawowej na wyjątkowy kurs języka angielskiego. W naturalny i przyjemny sposób oswajamy ze światem języka angielskiego. Czym się wyróżniamy? Na zajęciach dzieci używają wzorku i słuchu, także zmysłu dotyku, węchu, a nawet smaku. Ogromne znaczenie ma również wykorzystanie ćwiczeń opartych na ruchu i rytmie. Dzieci najefektywniej uczą się angażując wszystkie zmysły, tworząc skojarzenia osadzone w ciele. Taka forma nauki sprawia, iż dzieci lepiej zapamiętują słownictwo i strukturę języka obcego. Kurs języka angielskiego realizuje i w ciekawy sposób poszerza podstawę programową szkoły podstawowej.
Kurs języka angielskiego ACTIVE SENSES – ENGLISH FOR KIDS prowadzimy w oparciu o starannie dobrany podręcznik wiodących europejskich wydawnictw. Dodatkowo każde spotkanie zakłada część rozwijającą praktyczne umiejętności językowe poprzez ćwiczenia aktywujące wszystkie zmysły.
Koszt 1 semestru zajęć (30 godzin zegarowych) wynosi 570 PLN.
Każde zajęcia to niesamowita przygoda, kończąca się nabyciem nowych umiejętności językowych.

Muzyczne hopsasanki z Bergamutką

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 1 - 3,5 lat.
Zajęcia organizuje i prowadzi: BERGAMUTKA / Magdalena Gaj-Nowicka/ (szczegółowy opis na stronie: www.bergamutka.pl
Na zajęciach bawimy się rytmem, stukamy, klaszczemy, tupiemy, śpiewamy i gramy. Cały świat dźwięczy, brzmi, dudni i szeleści zachęcając do wspólnego muzykowania. Bawimy się przy akompaniamencie gitary, żywego śpiewu, bębnów afrykańskich djembe, wspólnie muzykując na przeróżnych instrumentach. Wspólnie z rodzicami i dziećmi „zanurzamy się w muzyce” w trakcie zabaw ruchowych, z użyciem ciekawych i ręcznie robionych rekwizytów z przeróżnych materiałów ( filc, wełna, skóra, piórka, różnorodne tkaniny – zapewni wiele sensorycznych doznań jakże potrzebnych w erze zabawek z plastiku).

Zajęcia muzyczne dla małych dzieci - DOMI DŹWIĘKI

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 0-3 oraz ich opiekunów.
W czasie zajęć proponowane są śpiewanki, rytmiczanki, improwizacje wokalne i instrumentalne, które /w miarę indywidualnych predyspozycji/ zachęcają dziecko do aktywnego muzykowania - mruczenia, śpiewania, powtarzania rytmów. Dorośli obecni na zajęciach, aktywnie w nich uczestniczą, śpiewając i rytmizując razem z prowadzącą. Na zajęciach używane są oryginalne rekwizyty i instrumenty dla dzieci.
Wczesne stymulowanie mózgu dziecka muzyką (a także aktywne jej wykonywanie przez dzieci od najmłodszych lat!) przygotowuje mózg do pełnienia wielu pozamuzycznych funkcji: nauki języka ojczystego i języków obcych (a poza tym także koordynacji przestrzenno - ruchowej, skupiania uwagi, rozwoju inteligencji emocjonalnej, wrażliwości estetycznej, a nawet zdolności matematycznych
w starszym wieku).