Kursy dla młodzieży i dorosłych online
kurs egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje wszystkie obszary wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany na podstawie szczegółowych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który jest zgodny z podstawą programową. Wykorzystuje on testy z CKE oraz testy z repetytoriów. Na kursie rozwijamy wszystkie umiejętności językowe : rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi. Kursanci zapoznają się ze typami zadań egzaminacyjnych, strategiami ułatwiającymi rozwiązywanie zadań oraz systemem oceniania.

Pracujemy w małej grupie 5- 8 osób. Mała grupa to gwarancja aktywnego udziału w zajęciach wszystkim uczniom, co podwyższa skuteczność przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.
Termin zajęć: sobota 9.00 - 11.15

Zapraszamy!