Blog

Jak mózg uczy się języka?

Obecnie znajomość języków obcych jest absolutnie niezbędna do znalezienia dobrej i wysoko płatnej pracy. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nauka nie jest taka prosta, wymaga nie tylko czasu, ale również odpowiedniej motywacji i wytrwałości. Chcąc efektywnie uczyć się języków obcych, warto przy tym wiedzieć, jak działa ludzki mózg. Taka wiedza naprawdę jest w stanie nie tylko wspomóc pamięć, ale również efektywniej przyswajać nowe słownictwo. Prowadzone badania udowadniają, że odpowiednia aktywność mózgu ma duży wpływ na efektywność nauki języka obcego.

Nauka języka obcego, a praca mózgu

Badań dotyczących działania i funkcjonowania mózgu jest naprawdę wiele, dlatego chcąc zagłębić ten temat, można przeczytać wiele ciekawych rzeczy. Choć jest to często badany organ, to w dalszym ciągu nie do końca wiadomo, jak on funkcjonuje. Jednak tym, co wiadomo jest na pewno to, w jaki sposób mózg funkcjonuje, gdy człowiek uczy się języka obcego. W trakcie przyswajania nowych informacji neurony są stymulowane do tworzenia nowych połączeń, co sprawia, że mózg zapamiętuje przekazywane mu informacje. Obecnie wiele technik nauki języków obcych wykorzystuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania mózgu i skuteczny sposobów na stymulowanie pamięci.

Ludzki mózg składa się nawet z 90-200 miliardów neuronów, które funkcjonują jako skomplikowana sieć połączeń. W czasie nauki ilość połączeń się zwiększa. Im silniejsze jest połączenie pomiędzy neuronami, tym zdolność do nauki i zapamiętywania jest większa. Impulsy nerwowe pochodzące z mózgu przewodzone są przez synapsy. Sieć synaptyczna w czasie życia każdego człowieka ulega różnego rodzaju zmianom i przebudowaniom. By umysł pozostał w sprawnym funkcjonowaniu, a koncentracja była na odpowiednim poziomie należy go ćwiczyć, co pozwoli na zachowanie odpowiedniej jakości połączeń pomiędzy neuronami. W nauce języka obcego, która z założenia ma być efektywna, ważne jest nie tylko systematyczne powtarzanie nowego słownictwa. By nauka przynosiła oczekiwane rezultaty, równie istotne jest zaangażowanie w nią także i innych zmysłów, które pozwolą na utrwalenie przyswojonego materiału.

Jak działa ludzki mózg?

Nauka języków obcych naprawdę może być znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza, warto jednak przy tym wiedzieć, jak funkcjonuje ludzki mózg.

Mózg dzieli się na dwie półkule, przy czym każda z nich podzielona jest na płaty. Warto zaznaczyć, że każda część mózgowia pełni zupełnie inną funkcję. Za naukę języka obcego odpowiedzialne są ośrodki Broki i Wernickiego, znajdujące się w lewej półkuli.

Jak wyglądają funkcje innych części mózgu?

Przedstawia się to w sposób następujący:
- płat czołowy w mózgu odpowiada za rozwiązywanie problemów, regulację emocji, planowanie i rozumowanie;
- płat ciemieniowy przetwarza ból i wrażenia dotykowe, jest ważnym elementem procesów poznawczych;
- płat skroniowy odpowiada za zarządzanie pamięcią i emocjami;
- płat potyliczny to część mózgu, którego rolą jest przetwarzanie tego, co widzimy.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że przy efektywnej nauce języka obcego bardzo ważne jest to, by obie półkule mózgu były ze sobą zsynchronizowane. W efektywnej nauce przydatna jest także stymulacja wytwarzania się większej ilości połączeń pomiędzy neuronami. Jak można tego dokonać? Warto postarać się o codzienne dostarczanie umysłowi pobudzających do myślenia bodźców. Choć ćwiczenia umysłu są bardzo ważne i szybko przynoszą pożądane efekty, nie należy zapominać również o kolejnym ważnym dla sprawności umysłowej elemencie, czyli wypoczynku.

Języki obce a mózg, czyli o tym, jak uczyć się efektywniej

Nauka języków obcych by była skuteczna i efektywna wymaga pełnej koncentracji. Lepsze rezultaty można osiągnąć, ucząc się w krótkich sesjach, zawsze wtedy, gdy czujemy się na siłach. Wielogodzinne przerabianie materiału pod wpływem zmęczenia i zniżenia będzie tylko stratą czasu. Bardzo ważna w czasie nauki jest również efektywna praca mózgu. Ucząc się języka w zgodzie z tym organem, można osiągnąć naprawdę imponujące postępy.

Jak uczyć się języka w zgodzie z mózgiem? Tu należy pamiętać przede wszystkim o tym, że:
- w czasie nauki obie półkule muszą być z sobą zsynchronizowane;
- efektywną metodą nauki jest powtarzanie uczonych słówek czy zwrotów na głos;
- warto osłuchać się z językiem, oglądając np. obcojęzyczne filmy bez lektora, słuchając muzyki, czy audiobooków;
- znacznie ważniejsza od gramatyki jest nauka zwrotów;
- warto zadbać o samodzielne stworzenie bogatego środowiska językowego.

W nauce języka obcego ważną rolę odgrywa także motywacja. Stale podkręcana sprawia, że nauka jest większą przyjemnością, a co za tym idzie, przynosi lepsze i szybsze efekty.
Wiele osób zapewne nurtuje jedna, za to dość istotna kwestia. W jaki sposób można zsynchronizować półkule mózgowe w czasie nauki? To dość ciekawa sprawa. W czasie mówienia uaktywnia się głównie lewa półkula, co zostało wykazane w licznych badaniach. Nie oznacza to jednak, że prawa pozostaje bierna. Wręcz przeciwnie, to ona odpowiada za przetwarzanie brzmienia czy akcentu charakterystycznego dla danego języka obcego. W praktyce oznacza to, że choć w mówienie zaangażowane są obie półkule, to jedna ta lewa jest wykorzystywana w znacznie większym stopniu. Aby to zmienić i zwiększyć efektywność nauki warto stosować ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe. Tu możliwości jest wiele, można skorzystać między innymi z żonglowania, ruchów naprzemiennych rąk czy pisania obiema rękami jednocześnie.

Tak naprawdę nieważne jest to, z jakich materiałów korzystamy, ucząc się języka. Aby nauka była efektywna, warto pamiętać o dwóch istotnych kwestiach. Pierwsza to znajomość przynajmniej w stopniu podstawowym zasad funkcjonowania mózgu i synchronizacji obu półkul. Druga to przyjemność. Nauka zawsze idzie zdecydowanie lepiej, gdy jest przyjemnością, a nie przykrym do spełnienia obowiązkiem. Dlatego warto znaleźć taką metodę nauki, która będzie dostarczała sporo radości, a przy tym pozwoli osiągnąć zamierzone cele.