Kursy angielskiego dla dzieci

Zajęcia językowe dla dzieci

Wykorzystaj potencjał swojego dziecka, jego naturalną aktywność i ciekawość świata. Dzieci posiadają niezwykłą zdolność szybkiego uczenia się otaczającego je świata. Poprzez stwarzanie dziecku okazji do obcowania z językiem obcym, dajemy mu szansę na łatwiejszą, szybszą, a także efektywniejszą naukę. Maluch świetnie słyszy. Jego aparat mowy jest elastyczny. Dzięki temu Dziecko zapamiętuje akcent i melodię języka, a poszczególne słowa zapadają w podświadomość. Na naszych zajęciach wykorzystujemy aktywności, w których angażujemy wszystkie zmysły. Taka forma nauki sprawia, że dzieci efektywniej się uczą.

Angielski dla przedszkolaków

Zapraszamy na wyjątkowy kurs języka angielskiego dla dzieci. W naturalny i przyjemny sposób wprowadzamy je w świat języka angielskiego.
Angielski dla dzieci to zajęcia z wykorzystaniem ruchu, tańca, śpiewu, zabawy z rytmem, teatru, rysowania, gier zespołowych. Na zajęciach dzieci używają wzorku i słuchu, także zmysłu dotyku, węchu, a nawet smaku. ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW możliwość spotkania z nowymi dźwiękami jak najwcześniej, w jak najbardziej naturalnej sytuacji.

Active Senses - kurs dla dzieci w wieku 7 - 11 lat

Zapraszamy dzieci klas I - IV szkoły podstawowej na wyjątkowy kurs języka angielskiego. W naturalny i przyjemny sposób oswajamy ze światem języka angielskiego. Czym się wyróżniamy? Na zajęciach dzieci używają wzorku i słuchu, także zmysłu dotyku, węchu, a nawet smaku. Ogromne znaczenie ma również wykorzystanie ćwiczeń opartych na ruchu i rytmie. Dzieci najefektywniej uczą się angażując wszystkie zmysły, tworząc skojarzenia osadzone w ciele. Taka forma nauki sprawia, iż dzieci lepiej zapamiętują słownictwo i strukturę języka obcego. Kurs języka angielskiego realizuje i w ciekawy sposób poszerza podstawę programową szkoły podstawowej.
Kurs języka angielskiego ACTIVE SENSES – ENGLISH FOR KIDS prowadzimy w oparciu o starannie dobrany podręcznik wiodących europejskich wydawnictw. Dodatkowo każde spotkanie zakłada część rozwijającą praktyczne umiejętności językowe poprzez ćwiczenia aktywujące wszystkie zmysły.
Koszt 1 semestru zajęć (30 godzin zegarowych) wynosi 600 PLN.
Każde zajęcia to niesamowita przygoda, kończąca się nabyciem nowych umiejętności językowych.