AKCENT Centrum Języków Obcych
szkolenia językowe dla firm

20 lat doświadczenia

AKCENT Centrum Języków Obcych istnieje od 2003 roku. W wyniku pandemi przenieśliśmy szkołę do sieci. Prowadzimy kursy językowe online z Lektorem. Zalety tej formy zajęć są ogromne: oszczędność czasu i pieniędzy, zwiększona frekwencja na zajęciach, czas poświęcany na dojazd. Naszym założeniem jest przekazanie Słuchaczom takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi im satysfakcjonujące posługiwanie się językiem obcym.
Prowadzimy kursy ogólne dla młodzieży i dorosłych, szkolenia dla firm oraz kursy dla przedszkolaków. Wyjątkowość oraz siła naszej szkoły wynika z potencjału ludzi, którzy ją tworzą. Wierzymy, iż wysokie umiejętności, rzetelne przygotowanie oraz ciekawa osobowość Lektora to klucz do profesjonalnych zajęć. Pragniemy, aby AKCENT postrzegano jako partnera łączącego zaangażowanie i odpowiedzialność w działaniu z uczciwością i szacunkiem dla ludzi.

Prowadzimy kursy językowe z 8 języków świata. Jakość nauczania opieramy na doświadczonych, twórczych, rzetelnie przygotowanych lektorach. Nasi Słuchacze osiągają doskonałe efekty w nauce, a my czerpiemy radość z dobrze prowadzonych kursów językowych. Naszą pasją jest nauczanie języków obcych.
Satysfakcja i postępy Słuchaczy są dla nas potwierdzeniem, że nasze działania przynoszą zakładane efekty.