Lektorzy

Małgorzata Rychlewicz

imię i nazwisko: Małgorzata Grabke
języki, których uczę: angielski
wykształcenie: mgr filologii angielskiej
zainteresowania : Dobra książka, muzyka klasyczna.
doświadczenie: Praca w szkołach podstawowych, średnich i w prywatnych szkołach językowych.