Blog

Dlaczego warto uczyć się portugalskiego?

Spośród języków europejskich portugalski jest nieco na uboczu. Uczy się go dużo mniej osób niż języka sąsiadów z Półwyspu Europejskiego. Okazuje się, że walory języka portugalskiego są pomijane, co przekłada się na nikłą popularność. Ten fakt jest zarazem szansą, bo język portugalski przydaje się nie tylko podczas podróży w okolice Porto, Lizbony czy na Maderę, ale też zyskuje jako język biznesowy (warto wspomnieć, że największa sieć dyskontów na polskim rynku jest w portugalskich rękach).

Nie tylko w Portugalii

Chociaż język portugalski jest urzędowym w niewielkiej liczbie krajów czy terytoriów, to jako głównym posługuje się nim przeszło ćwierć miliarda osób (niektóre szacunki wspominają o 350 milionach). Gros przypada na Brazylię – najludniejsze państwo w Ameryce Łacińskiej. Ponadto status języka urzędowego portugalski ma między innymi w Angoli, Mozambiku, Gwinei Równikowej, Gwinei Bissau czy w Makau. Zróżnicowanie terytorialne i kulturowe sprawia, że obecnie język portugalski dzieli się na dwie główne podgrupy – tradycyjny portugalski (literacki, oparty na dialekcie północnym) oraz brazylijski. Wciąż, mimo zauważalnych różnic, nie widnieje jako oficjalna odmiana afrykańska.

Język portugalski w kulturze

Przyjęło się, że portugalski ściśle powiązany jest z muzyką fado – pochodzącą z Portugalii i rozpoznawalną pod każdą szerokością geograficzną. Fado urzeka melodią, melancholią i zadumą. Podobnie można odbierać samo brzmienie języka. Oczywiście w muzyce fado, tak jak i w portugalskiej literaturze, nie brakuje bardziej optymistycznych wątków. Więcej – to z portugalskojęzycznej Brazylii pochodzą pełne namiętności tańce z sambą i lambadą na czele. Jest też capoeira, czerpiąca i z tańca, i sztuk walki. Nauka języka portugalskiego będzie poniekąd ułatwieniem w zrozumieniu różnic i niuansów tanecznych kroków.

Cenna umiejętność

Kurs portugalskiego online taki jak u nas: https://akcent-edu.pl/kurs-jezyka-portugalskiego-w-143.html to sposób, aby w szybkim czasie poznać tajniki języka wciąż mało popularnego, ale zyskującego na wartości. Znajomość go będzie przydatna nie tylko w podróży po Portugalii, Brazylii czy Mozambiku, ale też może być atutem w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia w Polsce. Portugalski w CV to atut przy aplikowaniu do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla, czy także w biurach turystycznych.