Blog

Ile czasów jest w języku angielskim?

Język angielski, co nikogo już współcześnie nie dziwi, stał się najpopularniejszym językiem świata. Przede wszystkim w nauczaniu: szkołach czy jako wybór języka do nauki na lekcjach prywatnych.

Z racji jego pozycji każdy, kto nie miał z angielskim do czynienia, bądź miał w małym stopniu, może zadawać sobie wiele pytań à propos tego języka.

Jedno pytanie, które pada dość często, dotyczy ilości czasów w angielskim. W polskim mamy ich 3: przeszły, teraźniejszy i przyszły, a ile ich jest w omawianym dzisiaj angielskim? Dowiedzmy się!

Gramatyka języka angielskiego kluczem do odpowiedzi

Każdy język ma swoją własną gramatykę, która definiuje tworzenie zdań, ich rozumienie w danym kontekście itp. Nie inaczej jest w języku angielskim.

O ile sam angielski, z racji na swój charakter, może być używany z nagięciem pewnych reguł gramatycznych, a nasi rozmówcy i tak nas zrozumieją, to warto znać jej wagę.

Wagę, która szczególnie duża jest w przypadku dzisiejszego tematu.

Czasy w języku angielskim

W omawianym języku mamy aż 16 czasów albo 12, a może 3 lub 2... No właśnie, ilość czasów w języku angielskim przysparza kłopotów.

Obowiązuje tam charakterystyczny podział na:
• przeszłość
• teraźniejszość
• przyszłość

Jednakże ten podział na 3 nie wystarcza, gdyż w samym angielskim mamy odmiany np. czasu przeszłego, które tworzą osobne kategorie w gramatyce. W kontekście 16 czasów zwyczajowo mówi się w kontekście 12 czasów podstawowych oraz 4 konstrukcje, które część nauczycieli wlicza do czasów, z racji ich podobieństwa. Bardziej precyzyjnym byłoby jednak powiedzieć, że mamy 12 czasów, które są tworzone w obrębie 3 podstawowych wyznaczników: przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.

Angielskie czasy teraźniejsze

Jest ich 4. Służą do opisywania różnych sytuacji w kontekście tego, co dzieje się teraz lub jak dana czynność z przeszłości wpływa obecnie.

4 czasy teraźniejsze to:
Present Simple: opisuje stany, czynności ciągłe i powtarzane oraz zaplanowane wydarzenia
Present Continuous: opisuje wydarzenia, które mają miejsce w danym momencie i te, które mają odbyć się w niedalekiej przyszłości
Present Perfect: opisuje własne doświadczenia i czynności będące wynikiem wcześniejszych wydarzeń
Present Perfect Continuous: podkreśla długość trwania czynności, która przed chwilą się zakończyła

Angielskie czasy przeszłe

Podobnie jak teraźniejszych jest ich 4. Opisują przeszłość i wydarzenia minione w zależności od kontekstu i sensu zdania. Czasy przeszłe to:
Past Simple
Past Continuous
Past Perfect
Past Perfect Continuous

Tak jak w przypadku teraźniejszych, użycie odpowiedniego czasu, umożliwi nam sprawne nawiązanie do sytuacji, która miała miejsce kiedyś.

Czasy przyszłe w angielskim

Czasów przyszłych w języku angielskim mamy 4. Są to:
Future Simple
Future Continuous
Future Perfect
Future Perfect Continuous

Tak jak w przypadku teraźniejszości i przeszłości, czasy opisujące przyszłość, odpowiadają za pewne scenariusze i ułatwiają zrozumienie ich.

Czy trzeba umieć wszystkie czasy w języku angielskim?

Ktoś mógłby pomyśleć, czemu istnieje tyle czasów w języku angielskim oraz czy konieczna jest znajomość ich wszystkich.

Z pewnością poznanie każdego z nich byłoby dobre, bo ubogaciłoby nasze zdolności językowe oraz pozwoliło na rozumienie skomplikowanych komunikatów.

Jednakże wykorzystanie ich pełnego spektrum nie jest koniecznie. Sami ojczyści mówcy angielskiego nie używają wszystkich czasów, gdyż z kilku wybranych można przekazać to, co normalnie byłoby ukryte za złożoną konstrukcją.

Jest ich tak wiele, bo pozwala to na lepszy opis i dobranie odpowiedniego czasu do danej sytuacji, których przecież w przeciągu życia jest wiele. Mnogość czasów ma odpowiadać na sprawne umieszczanie wydarzeń, stanów itp., na osi czasu.

Podsumowanie

Czasy angielskie to szeroki temat, który należy poruszyć w kilku etapach. Mogą wydawać się skomplikowane, ale w miarę ich nauki, stają się jasne i logiczne.

Dobrym pomysłem na naukę czasów angielskich, ale także całego języka jest zapisanie się na kurs do np. szkoły językowej.

Jedną ze szkół, która oferuje wysoki poziom nauczania w angielskim, jest nasza szkoła językowa AKCENT.