Kursy angielskiego dla dzieci

Active Senses - kurs dla dzieci w wieku 7 - 11 lat

Zapraszamy dzieci klas I - IV szkoły podstawowej na wyjątkowy kurs języka angielskiego. W naturalny i przyjemny sposób oswajamy ze światem języka angielskiego. Czym się wyróżniamy? Na zajęciach dzieci używają wzorku i słuchu, także zmysłu dotyku, węchu, a nawet smaku. Ogromne znaczenie ma również wykorzystanie ćwiczeń opartych na ruchu i rytmie. Dzieci najefektywniej uczą się angażując wszystkie zmysły, tworząc skojarzenia osadzone w ciele. Taka forma nauki sprawia, iż dzieci lepiej zapamiętują słownictwo i strukturę języka obcego. Kurs języka angielskiego realizuje i w ciekawy sposób poszerza podstawę programową szkoły podstawowej.
Kurs języka angielskiego ACTIVE SENSES – ENGLISH FOR KIDS prowadzimy w oparciu o starannie dobrany podręcznik wiodących europejskich wydawnictw. Dodatkowo każde spotkanie zakłada część rozwijającą praktyczne umiejętności językowe poprzez ćwiczenia aktywujące wszystkie zmysły.
Koszt 1 semestru zajęć (30 godzin zegarowych) wynosi 600 PLN.
Każde zajęcia to niesamowita przygoda, kończąca się nabyciem nowych umiejętności językowych.